75k_course

Đang cập nhật

Chuyên gia hàng đầu về kĩ năng - phát triển bản thân
  • Khóa học

    9

  • Bài viết

    0

Làm sao nâng cao hiệu suật công việc tối đa?

75,000 VND

Khóa học đào tạo kĩ năng quản lý

Khóa học đào tạo kĩ năng quản lý

(0.0)
(0)

2 học viên

75k_course

75k_course Đang cập nhật

75,000 VND

Làm sao để trở thành nhà tổ chức xuất sắc?

Làm sao để trở thành nhà tổ chức xuất sắc?

(0.0)
(0)

Đang chờ học viên

75k_course

75k_course Đang cập nhật

75,000 VND

Nền tảng tiếp thị cơ bản cho các doanh nghiệp nhỏ

75,000 VND

Quản lý ý kiến khách hàng

Quản lý ý kiến khách hàng

(0.0)
(0)

Đang chờ học viên

75k_course

75k_course Đang cập nhật

75,000 VND