Ngô Tuyền Trang

Đang cập nhật

Tôi hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành của tôi là Biên-Phiên dịch của Khoa Ngữ văn Anh.
  • Khóa học

    1

  • Bài viết

    0

Làm thế nào để thuyết phục nhà đầu tư?

Làm thế nào để thuyết phục nhà đầu tư?

(0.0)
(0)

Đang chờ học viên

Ngô Tuyền Trang

Ngô Tuyền Trang Đang cập nhật

150,000 VND