Doug Rose

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    1

  • Bài viết

    0

Điều hành những cuộc họp Agile hiệu quả

75,000 VND