Chris Nodder

Đang cập nhật

Chris Nodder là nhà nghiên cứu, chuyên gia thiết kế về trải nghiệm và tương tác của người dùng và là tác giả của tác phẩm Evel by Design.Chris dành phần lớn cuộc đời của mình cho nghiên cứu trải nghiệm người dùng. Ông là Founder của Chris Nodder Consulting LLC, một công ty đào tạo UX cho nhân sự của các tổ chức lớn trong Top Fortune 500 và hướng dẫn các startup xây dựng trải nghiệm sản phẩm tốt để thu hút sự yêu thích của những khách hàng đầu tiên. Ông từng là giám đốc của Nielsen Norman Group và là nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng cao cấp của Microsoft và có tấm bằng kỹ sư về Tâm lý học. Xem thêm
  • Khóa học

    2

  • Bài viết

    0