Jeff Bloomfield

Đang cập nhật

Jeff Bloomfield đã dành nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình ở Genetech, ông đứng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán hàng tiếp thị cho đến lĩnh vực phát triển kĩ năng lãnh đạo. Ông đã thành lập 2 công ty tư vấn, Braintrust và Apex Training & Development, là diễn giả của nhiều mảng như lãnh đạo, giao tiếp, câu chuyện bán hàng và tác động mạnh mẽ của khoa học thần kinh tới bán hàng và tiếp thị Jeff đã viết cuốn sách “Câu chuyện bán hàng”, và đào tạo nhân sự cho nhiều nhiều công ty phát triển nằm trong top Fortune 500, ông cũng là chuyên gia lâu năm cho các công ty ở top Fortune 500 trong vai trò tư vấn về chiến lược, tiếp thị và bán hàng, và ông cũng từng là  lãnh đạo của những công ty có từ 10 cho đến 10.000 nhân viên. Xem thêm
  • Khóa học

    2

  • Bài viết

    0