Quản lý rủi ro kế hoạch

 • (0.0)
  0 Đánh giá
 • 6 học viên

 • 03-06-2016

150,000 VND


Bài học

21

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Lập kế hoạch quản lý rủi ro

Biết cách phân loại rủi ro

Nắm được phương pháp lập bản kế hoạch quản lý rủi ro

Phương pháp giải quyết rủi ro phổ biến


Giảng viên:

Bob McGannon Đang cập nhật

Giới thiệu chung

Rủi ro là điều tất yếu ở bất cứ dự án nào. Đây cũng là một nỗi lo lắng của tất cả các nhà quản lý dự án. Tuy nhiên nếu không có rủi ro, sẽ không có thành công ngoài mong đợi. Nếu rủi ro được quản lý một cáchợp lý, khả năng rủi ro sẽ được giảm thiểu, và tăng khả năng đạt được mục tiêu. 

Trong khóa học này, chuyên gia Bob McGannon sẽ chỉ ra cách lường trước các rủi ro, cách tiếp cận rủi ro cũng nquản lý rủi ro của dự án. Ông cũng chỉ ra cách thức tiếp cận với các bên liên quan, phân loại rủi ro như thế nào, phương pháp giải quyết rủi ro phổ biến, và lập báo cáo rủi ro ra sao.


Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

 • Máy tính kết nối ổn định
 • Tập trung và ghi lại những chỗ cần chú ý

Kiến thức mục tiêu

 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 • Biết cách phân loại rủi ro
 • Nắm được phương pháp lập bản kế hoạch quản lý rủi ro
 • Phương pháp giải quyết rủi ro phổ biến

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

Bob McGannon

Bob McGannon Đang cập nhật

Đánh giá

0.0

0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá