Kỹ năng quản lý đội ngũ kỹ thuật dành cho Tech Leader và Project Manager

  • (0.0)
    0 Đánh giá
  • 0 học viên

  • 03-05-2016

75,000 VND


Bài học

14

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Giúp học viên nắm được vai trò của Manager

Các kỹ năng cần được vận dụng để trở thành một Manager tốt hơn


Giảng viên:

Bob McGannon Đang cập nhật

Giới thiệu chung

Là một Product Manager, Tech Leader hay một Project Manager, chắc hẳn bạn luôn đau đầu làm thế nào để quản lý đội ngũ kỹ thuật của bạn hiểu quả, làm thế nào để họ luôn giữ đúng deadline, làm thế nào để không tạo ra xung đột hoặc xử lý xung đột êm đẹp trong công việc với đội ngũ kỹ thuật ...

Trong khóa học này, Bob McGannon phác thảo những yếu tố quan trọng để quản lý hiệu quả một đội ngũ kỹ thuật, bởi vì bạn đang làm việc với các công nhân có tay nghề cao, để quản lý được họ không dễ dàng chút nào.

Khóa học tập chung vào các yếu tố:

- Vai trò của một Manager.

- Sự hỗ trợ của Manager với đội ngũ kỹ thuật.

- Phát triển khả năng quản lý.


Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Máy tính kết nối internet ổn định
  • Có giấy bút để ghi chép những chú ý quan trọng
  • Thái độ học nghiêm túc, sau quá trình học cần xem lại nhiều lần

Kiến thức mục tiêu

  • Giúp học viên nắm được vai trò của Manager
  • Các kỹ năng cần được vận dụng để trở thành một Manager tốt hơn

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

Bob McGannon

Bob McGannon Đang cập nhật

Đánh giá

0.0

0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá