Khóa học Microsoft Word 2003 cơ bản

 • (0.0)
  0 Đánh giá
 • 47 học viên

 • 07-12-2015

Miễn phí


Bài học

24

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Giúp học viên thành thạo Microsoft Word 2003

Ứng dụng thành thạo word2003 vào công việc hàng ngày như: Văn phòng, Báo cáo, In ấn ...


Giảng viên:

Tin học văn phòng Đang cập nhật

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Thông quá khóa học, các học viên sẽ được trang bị những kỹ năng để sử dụng thành thạo công cụ soạn thảo văn bản chuyên nghiệp với Microsoft  Word  2003.
 • Đặc biệt ngoài những kỹ năng sử dụng công cụ, giảng viên sẽ cung cấp cho học viên cách thức quản lý, phối hợp và tác nghiệp trong môi trường làm việc cộng tác.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Khám phá word 2003
 • Sửa và kiểm tra văn bản
 • Định dạng văn bản
 • Tổ chức thông tin theo cột và bảng
 • Thêm các thành phần đồ họa đơn giản
 • Chèn và sửa lược đồ
 • Chèn và sửa biểu đồ
 • Sử dụng các thành phần đồ họa
 • Xem trước, in và phân phối tài liệu

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

 • Sử dụng thành thạo máy tính và Internet
 • Siêng năng tìm hiểu và nghiên cứu trên Internet

Kiến thức mục tiêu

 • Giúp học viên thành thạo Microsoft Word 2003
 • Ứng dụng thành thạo word2003 vào công việc hàng ngày như: Văn phòng, Báo cáo, In ấn ...

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng Đang cập nhật

Đánh giá

0.0

0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá