Kinh doanh - khởi nghiệp

CHÌA KHÓA GIÚP CÂN BẰNG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG

CHÌA KHÓA GIÚP CÂN BẰNG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG

(0.0)

Đang chờ học viên

Ms. Elsa

Ms. Elsa Giảng viên

35,000 đ

Làm thế nào để thuyết phục nhà đầu tư?

150,000 đ

Kiến thức cơ bản để trở thành kế toán viên

150,000 đ

Làm sao nâng cao hiệu suật công việc tối đa?

Làm sao nâng cao hiệu suật công việc tối đa?

(0.0)

Đang chờ học viên

75k_course

75k_course Giám đốc Trung tâm

75,000 đ

Khóa học đào tạo kĩ năng quản lý

Khóa học đào tạo kĩ năng quản lý

(0.0)

2 học viên

75k_course

75k_course Giám đốc Trung tâm

75,000 đ

Làm sao để trở thành nhà tổ chức xuất sắc?

Làm sao để trở thành nhà tổ chức xuất sắc?

(0.0)

Đang chờ học viên

75k_course

75k_course Giám đốc Trung tâm

75,000 đ

Bí quyết "săn" việc làm từ xa hiệu quả

Miễn phí

Quản lý rủi ro kế hoạch

Quản lý rủi ro kế hoạch

(0.0)

6 học viên

Bob McGannon

Bob McGannon Đang cập nhật

150,000 đ

Điều hành những cuộc họp Agile hiệu quả

Điều hành những cuộc họp Agile hiệu quả

(0.0)

10 học viên

Doug Rose

Doug Rose Đang cập nhật

75,000 đ

Khoá học Ngôn ngữ cơ thể dành cho nhà quản lý

Miễn phí