Tất cả danh mục

Điều hành những cuộc họp Agile hiệu quả

Điều hành những cuộc họp Agile hiệu quả

(0.0)

10 học viên

Doug Rose

Doug Rose Đang cập nhật

75,000 đ

Khoá học Ngôn ngữ cơ thể dành cho nhà quản lý

Miễn phí

Quản lý ý kiến khách hàng

Quản lý ý kiến khách hàng

(0.0)

Đang chờ học viên

75k_course

75k_course Giám đốc Trung tâm

75,000 đ

Làm thế nào để tự bắt đầu kinh doanh với gia đình và bạn bè?

75,000 đ

Lập kế hoạch kinh doanh - Bước đầu cho khởi nghiệp

75,000 đ

Làm thế nào để trở thành nhà bán hàng xuất sắc?

75,000 đ

Bí quyết xây dựng Vòng tròn hỗ trợ nơi công sở

75,000 đ

Làm thế nào để thuyết trình thuyết phục trước khách hàng

Miễn phí